Management Informatie

Hendrik Vermaas, Directeur Vermapack BV: "Vermapack is een onafhankelijke leverancier van de lak -en drukdiensten voor blik en aluminium verpakking. Onze industriële wortels liggen in het drukken en lakken van blikbladen voor de productie van sigaren blikken die worden verkocht in de wereldwijde markt voor tabak. Andere klanten zijn producenten van spuitbussen, algemene blikjes en emmers en producenten van aluminium sluitingen voor wijn en gedistilleerde dranken. Wij verkopen onze producten op dit moment in West -en Oost-Europa. Om onze nieuwe commerciële strategie te realiseren hadden we behoefte aan een nieuw en transparant kostprijssysteem. Met de hulp van CFO Partners zijn we in staat geweest dit systeem te ontwerpen, te bouwen en in gebruik te nemen. Met hun professionele, praktische en persoonlijke aanpak hebben we dit in 5 weken voor elkaar gekregen. Het kostprijssysteem heeft ons geholpen om twee nieuwe strategische en winstgevende klanten te acquireren. Vervolgens heeft CFO Partners ons geholpen met het neerzetten van een grondige financiële prognose. Dit financiële raamwerk ondersteunt ons tot op de dag van vandaag bij het realiseren van winstgevende groei.”

"Top financials die snelle en verrassende analyses op tafel hebben gelegd"