Portfolio management

Benedetto Paijmans, Manager Strategic Development Finance & Control: "Als Rabobank Nederland zijn we voortdurend gericht op het initiëren en realiseren van vele strategische verbetermogelijkheden. Hierbij is de besturing van de projectenportfolio van cruciaal belang om het beoogde resultaten te behalen. Vanuit Finance leveren we een belangrijke bijdrage aan deze besturing. Om ons te helpen bij het realiseren van onze ambitie is Ross, in een strategische omgeving met diverse belangen, in staat geweest om vanuit zijn (feitelijke) analyses de gezamenlijke uitdagingen te benoemen en deze samen met Business & ICT te vertalen in een lange termijn visie en korte termijn activiteiten. Het leiderschap dat Ross hierin heeft getoond, heeft bijgedragen aan het feit dat we samen met Ross de eerste fasen van realisatie succesvol hebben gedaan.”

"Vanuit feitelijke analyses, uitdagingen benoemen en met Business & ICT uitvoeren"