Management Informatie

Benedetto Paijmans, Manager Strategic Development Finance & Control: "Rabobank is al jaren zeer actief op het gebied van klantgerichtheid en de sturing en managementinformatievoorziening die daarbij horen. De ontwikkeling van ons bankbrede management accounting platform is een belangrijke bijdrage die Finance daaraan levert. CFO Partners heeft daarin een zeer waardevolle rol gespeeld. De professionele én ontwapenende manier van werken maar ook soms confronterende manier waarop Bart & Ross lastige issues aan de orde stellen en oplossen in een omgeving met veel verschillende stakeholders heeft voor ons veel opgeleverd. Op het gebied van visie op sturen, klantrentabiliteit, gegevensmanagement en het managen van ons programma met de vele gelijktijdige ontwikkelingsprojecten hebben zij voor Finance en haar vele business partijen baanbrekende resultaten neergezet."

"Voor Finance en haar business partijen baanbrekende resultaten neergezet"