Management Informatie

Mr. Henry van de Ven, Vice President CIO Corporate Functions and Manager Finance Excellence network, Philips International BV: “We hebben binnen Philips een ambitieus Best in Finance programma ingezet en in 2007 afgerond. Onderdeel daarvan was de realisatie van een gemeenschappelijk en geïntegreerd consolidatie en management informatie systeem. Hiermee hebben we een grote stap voorwaarts gemaakt in de realisatie van onze strategische informatie architectuur die gericht is op betere management informatie, kostenverlaging en verdere verkorting van doorlooptijden van bestaande en nieuwe stuurinformatie. Echter, wij waren niet tevreden over de behaalde resultaten aan de management informatie kant. Senior management en andere belangrijke gebruikers waren niet tevreden. Ook de ontwikkeling heeft te lang geduurd. We hadden behoefte aan een ervaren en onafhankelijke adviseur die ons zou helpen met het vaststellen en oplossen van onze uitdagingen. Die persoon hebben we gevonden in Bart Vermaas van CFO Partners. Bart heeft in korte tijd met veel uiteenlopende stakeholders van Philips een gedragen en concrete analyse gemaakt en “last but not least” een plan in elkaar gezet voor de korte en lange termijn. Hierin zijn onze uitdagingen en prioriteiten scherpgezet voor de rest van 2007, en heel 2008 en 2009. Bart’s professionele en flexibele manier van werken heeft bij onze vele stakeholders respect afgedwongen, wat ook zijn effectiviteit voor ons heel hoog heeft gemaakt. Wij zouden weer met Bart samenwerken als en wanneer dat nodig is”

"We hadden behoefte aan een ervaren en onafhankelijke adviseur"