Finance Strategie

Anoniem, CFO: "Na een spannend maar hectisch 2009, was het voor mij als CFO van belang om samen met mijn Finance Management Team in een korte tijd een gedragen Finance Strategie uit te werken en door te vertalen naar een concreet actieplan voor het lopende jaar. Met een aantal gesprekken en het leiden van twee gezamenlijke sessies hebben Bart en Ross ons daar uitstekend bij geholpen. Hun persoonlijke en professionele benadering hebben ons in staat gesteld dit snel en goed te doen. Het heeft ons een heldere "stip aan de horizon" en concreet actieplan opgeleverd."

"Heldere stip aan de horizon en concreet actieplan"