Rene Descartes grondlegger van de excellente financiƫle functie

Business partnership, analyses, advisering, soft skills, onderscheid tussen business en financial controller. Allemaal nodig om een excellente financiële functie te zijn. Maar wordt u soms een beetje moe van steeds diezelfde termen? Dan stel ik u René Descartes voor (1596-1650). Wat kan finance opsteken van een vierhonderd jaar oude filosoof? Heel veel! Ik vat het in drie stellingen voor u samen.

Stelling 1: Weg met vaste wereldbeelden. Alles is onzeker. Alleen door methodische twijfel kom je tot ontdekkingen en nieuwe inzichten. Veranderingen in onze business- en verdienmodellen gaan steeds sneller. Kansen en bedreigingen komen en gaan. Ondernemers moeten snel beslissen waarop in te springen of uit te stappen. Het FD staat er elke dag vol mee. Hun intuïtie en visie zijn onmisbaar voor snelheid en samenhang in besluitvorming. Wat is er heerlijker voor een ondernemer dan financials te hebben die continu twijfel formuleren en daarop analyses maken die hun gevoel en verwachting bevestigen of ontkrachten? Als u online succesvol bent, komt dat dan door het kanaal? Of zijn het sommige van uw producten of diensten die uitgerekend online succesvol zijn? Of zijn er klantgroepen die u online groei bezorgen? Dat zijn vragen en antwoorden waarmee financials geweldige waarde kunnen toevoegen.

Stelling 2: Denken kunnen we allemaal. Twijfelen doen we allemaal. De moed om er wat mee te doen onderscheidt niet alleen de ondernemer, maar ook de financial. Finance heeft geen ondergeschikte rol. Ondernemers hebben met hun visie en gedrevenheid grote behoefte aan een partner die uitdaagt, zaken onderzoekt en valideert. Zoals de CFO met zijn business controller, die hem helpt de strategische visie en onderhuidse veronderstellingen over hoe klanten en markten werken te toetsen en bij te stellen. En met zijn Financial controller, die hem dagelijks scherp houdt op de miljarden records die worden gevuld en wat managers en regelgevers hiervan moeten weten. Als finance een ondergeschikte rol pakt, sluipt er passiviteit in de medewerkers. Dodelijk om een verschil te maken naar de business. Ook de tijd die genomen wordt om te monitoren, te analyseren en resultaten te bespreken is in de praktijk terug te voeren op hoe finance zichzelf ziet.

Stelling 3: Leve de deductie! We barsten tegenwoordig van data. Hoe gebruiken we die zonder te verzuipen? Descartes biedt een oplossing: neem een stelling in en kijk of die juist is. Dat geeft een kompas voor je analyses en de zoektocht naar data. Je stelling blijkt dan waar of niet waar te zijn. In beide gevallen bouw je inzicht op dat je eerder niet had. Je kunt zelfs nieuwe stellingen ontdekken die nog veel interessanter zijn. Bijvoorbeeld in de bouw of in  R&D: Wat moet ik weten om in een vroeg stadium vast te stellen of een project rendabel wordt? Dit werk past perfect bij controllers. Managementteams staan te trappelen om mee te denken over stellingen en analyses en smikkelen van de uitkomsten die finance kan leveren.

Bedankt, René! Jij weet wat je moet doen om een excellente financial te zijn: heb de moed om te twijfelen, maar ga door. Welke stellingen moeten er worden getoetst? Neem de tijd om dat dan ook te doen. En laat je businessen Finance-collega’s meedenken. Ze zijn onmisbaar.

Bart Vermaas, directeur CFO Partners

December 2014

Downloads