Disclaimer

Algemene voorwaarden
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door CFO Partners BV, gevestigd op de Ceintuurbaan 157d, 1072 GB te Amsterdam.

Nummer KvK 32125136 Statutair gevestigd te Amsterdam.

Toegang tot en gebruik van de CFO Partners website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de CFO Partners website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de CFO Partners website (www.cfopartners.nl) en alle andere sites vanCFO Partners en van haar dochtermaatschappijen die door middel van links aan de CFO Partners website zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de CFO Partners stemt u in met deze voorwaarden.

De CFO Partners website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot CFO Partners en haar dochterondernemingen en diensten en produkten (gezamenlijk hierna te noemen: de Informatie") worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de CFO Partners website bekende gegevens. CFO Partners kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch kan CFO Partners instaan voor de geschiktheid van de Informatie voor een bepaald doel.

CFO Partners kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de CFO Partners website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. CFO Partners behoudt zich het recht voor om de TCFO Partners website ten allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid
CFO Partners en diens dochterondernemingen sluiten elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de CFO Partners website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de CFO Partners website.

Links
De CFO Partners website kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Voor de inhoud van deze andere websites kan CFO Partners evenmin verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid m.b.t. “cookies” en privacybescherming is op deze andere websites niet van toepassing.

Intellectuele Eigendom
CFO Partners en haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.